ความสำคัญของ ลูกล้ออุตสาหกรรม ในธุรกิจ

ลูกล้ออุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังเก็บของ เพราะ รถเข็นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปในการ ขนย้ายสินค้าหรือสิ่งของ รถเข็นอเนกประสงค์จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งในความสามารถของ รถเข็น ก็คือ ล้อรถเข็น ล้อรถยกลาก

สำหรับคุณลักษณะที่สำคัญของ ลูกล้อเลื่อนอุตสาหกรรม คือต้องมีความแข็ง ความยืดหยุ่นสูง มีความทนทาน รับนํ้าหนักได้ดี ได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยปัจจุบันมี ลูกล้ออุตสาหกรรม ชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาหลายแบบ อาทิ ลูกล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบทนทานใช้สำหรับอุปกรณ์ลอจิสติกส์และรถเข็นท่อขนาดใหญ่ ล้อเลื่อน ของเราสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 350 ปอนด์ ,  ล้อเลื่อนขนาดกลาง มียูรีเทนฟีนอลยูรีเทนในเหล็กหล่อและวัสดุล้อเลื่อน TPR ล้อเลื่อนของเราทุกรุ่นแข็งแรงและหมุนได้ด้วยเบรก เป็นต้น

ลูกล้ออุตสาหกรรมจึงถือว่ามีความสำคัญอยากมากในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกส์ การจัดการการส่งสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจ ในยุคที่การขายของออนไลน์กำลังเฟื่องฟู ลูกล้ออุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในฟันเฟื่องที่ขาดไม่ได้

ในส่วนของ การเลือกใช้ ลูกล้อเลื่อนอุตสาหกรรมมีข้อควรระวังในการติดตั้งดังต่อไปนี้

  1. การยึดล้อเข้ากับตัวรถ จะต้องยึดให้แน่นทุกจุด โดยเฉพาะน๊อตยึดแป้นล้อทั้ง 4 ตัวการยึดล้อไม่แน่น หรือไม่ยึดให้ล้อได้ดุลย์จะทำให้เสียศูนย์  ทำให้ล้อสั่นคลอน หรือสึกหรอไม่เท่ากัน
  2. เมื่อยึดล้อแล้ว ตัวรถจะต้องดูมั่นคง วางได้ระนาบกับพื้นทั้ง 4 ล้อ การวัดระนาบโดยการวางกับพื้น จะช่วยให้รู้ถึงแนวตั้งฉาก และความสูงของล้อเท่าเทียมกัน ทำให้การรับน้ำหนักของล้อสม่ำเสมอและกระจายน้ำหนักได้ทั่วถึง
  3. ล้อแป้นจะต้องให้แกนหมุนอยู่ในแนวตั้งฉากหากแกนล้อติดตั้งเอียง จะทำให้ความสูงล้อผิดไป การรับน้ำหนักไม่เต็มที่  และสึกหรอแบบไม่สมดุล ทำให้ลูกล้อชำรุดได้ง่าย และอายุสั้น
  4. ล้อตายจะต้องวางแนวล้อให้อยู่ในแนวทิศทางขนานไปข้างหน้าหากวางแนวเอียงจากแนวขนาน จะทำให้ล้อหมุนฝืนกับการขับเคลื่อน กลายเป็นแรงต้านการเคลื่อนตัวของรถ  และทำให้ลูกล้อสึกหรอชำรุดได้ง่าย การใช้ล้อเป็น-ตาย จะต้องเป็นล้อจากแหล่งผลิตเดียวกันเนื่องจากสเปคของล้อแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละโรงงาน อาจมีความแตกต่างกัน แล้วแต่การออกแบบ  ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นล้อขนาด 4 นิ้วเท่ากัน แต่แป้นอาจสูงต่ำไม่เท่ากัน  ขนาดรูจับยึดไม่เท่ากัน
  5. ต้องเปลี่ยนล้อเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือลูกใดลูกหนึ่ง  ควรพิจารณาเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง4ล้อ การเปลี่ยนเฉพาะบางลูกของทั้งชุด  จะทำให้ความสูงของล้อไม่เท่ากัน  การรับน้ำหนัก และการเคลื่อนตัวของล้อ ไม่เท่ากัน ทำให้รถเสียสมดุล